نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده

انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده


انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده

انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم  اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 19 اسفندماه، برگزار شد.

در این انتخابات که با حضور فعال کارکنان دانشکده  برگزار شد، از میان 4 کاندیدای شورای صنفی این واحد 3 نفر به‌عنوان اعضای این شورا انتخاب شدند.

با برگزاری انتخابات  عیسی جعفری، خانم طالقانی،  خانم بدوی اکثریت نسبی آراء را به خود اختصاص دادند و به عنوان نمایندگان شورای صنفی کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی انتخاب  شدند.

این افراد همراه با منتخبان واحدهای دیگر مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان را تشکیل خواهند داد که در فروردین 95 شورای مرکزی شورای صنفی کارکنان را انتخاب خواهند کرد