نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمـار دفـاعــیه های دانشـکـده اقتــصاد و عـلوم اجتـماعــی

آمـار دفـاعــیه های دانشـکـده اقتــصاد و عـلوم اجتـماعــی


45 دفاعیه در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

آمـار دفـاعــیه های دانشـکـده اقتــصاد و عـلوم اجتـماعــی

آمار دفاعیه های دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی..::... گروه های، اقتصاد-علوم اجتماعی - حسابداری - مدیریت - حقوق...::... پس از انجام مراحل پژوهشی و درروزهای پایانی شهریور ماه 1394تعداد 45 دفاعیه در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در حال برگزاری است. ...::... محل برگزاری دفاعیه ها: آمفی تائتر- کلاسهای 209-210-206