نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امریه سربازی در سازمان بازرسی کل کشور

امریه سربازی در سازمان بازرسی کل کشور


امریه سربازی در سازمان بازرسی کل کشور

 

سازمان بازرسی کل کشور در نظر دار دبه منظور توسعه منابع انسانی و جذب متخصصان کارآمد در مقطع فوق لیسانس و بالاتر دررشته ها و تخصص های " مالی ، حسابداری ، بانکداری ،بیمه ، حقوق و فناوری اطلاعات ز داوطلبین واجد شرایط به صورت امریه خدمت سربازی در مراکز استان ها  دعوت به هماری می نماید

جهت ثبت نام به سامانه سایت سازمان بازرسی کل کشور به نشانی www.bazresi.ir مراجعه گردد.