نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات پایان ترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

امتحانات پایان ترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز


امتحانات پایان ترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

امتحانات پایان ترم نیمسال اول 94-93 از تاریخ شنبه 13 دی ماه لغایت شنبه 27 دی ماه برگزار می شود. دانشجویان در زمان امتحانات از آوردن موارد زیر خوداری کنند 1- کیف 2- موبایل 3- جزوء 4- کتاب