نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمادگی آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دکتری

آمادگی آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دکتری


آمادگی آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دکتری

                                            طلاعیه   
گروه زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه شهید چمران اهواز با هماهنگی دفتر آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه برگزار می کند
??دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز??
محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز
شروع دوره: شنبه 9 اردیبهشت ماه 1396
✅تاریخ ثبت نام: از شنبه 19/1/96 لغایت 6/2/96  
 ?? محل ثبت نام : دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
☎️شماره تماس: 33335005