نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الویت های پژوهشی صنایع نیشکر

الویت های پژوهشی صنایع نیشکر


الویت های پژوهشی صنایع نیشکر

 اولویت‌های تحقیقاتی پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به منظور ارائه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی دعوت به همکاری می‌نماید.