نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد علمی دانشجویان

المپیاد علمی دانشجویان


المپیاد علمی دانشجویان


تبریک به دانشجویان راه یابی به دور نیمه نهایی المپیاد علمی دانشجویان در رشته های حقوق و اقتصاد


??لیست دانشجویان دانشکده  راه یابی به دور نیمه نهایی مسابقات المپیاد علمی  دانشجوی

??حقوق
1-عباس مرادی
2-میلاد کیانپورنژاد
3-کوثر کریم پور
 4-زینب زایرچی
5- سهیل الفتی

??رشته اقتصاد
مصباح مشایخی