نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الزام به تصفیه حساب با طرح غدیر برای دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

الزام به تصفیه حساب با طرح غدیر برای دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


الزام به تصفیه حساب با طرح غدیر برای دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به آگاهی  می رساند  که از این پس لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتقال و تصفیه حساب  فرم مربوط به طرح غدیر را هم انجام دهند.

ghadir.irandoc.ac.ir