نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارات گروه مدیریت

افتخارات گروه مدیریتگروه مدیریت در دو مقطع کارشناسی  وکارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در این گروه مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی  و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی با 4 گرایش( بازاریابی، کارآفرینی، بازرگانی داخلی و تجارت الکترونیکی) ، مدیریت صنعتی با یک گرایش ( تولید و عملیات) و مدیریت مالی ارائه می شود. بر اساس برنامه راهبردی گروه ، این گروه در آینده ای نزدیک در صدد راه اندازی دوره دکتری در رشته مدیریت بازرگانی و ایجاد رشته گرایش های جدید در مقطع کارشناسی(مدیریت صنعتی) و در مقطع کارشناسی ارشد( مدیریت دولتی و مدیریت تکنولوژی) است.