نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارات گروه علوم اقتصادی

افتخارات گروه علوم اقتصادی                             افتخارات گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

 انتخاب استاد نمونه آموزشی  دانشکده اقتصاد،سال 1394  دکتر سید مرتضی افقه