نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوع گردو غبار

اعلام حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوع گردو غبار


اعلام حمایت از پایان نامه های مرتبط با موضوع گردو غبار

مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها طبق توافقات انجام شده با شرکت ملی حفاری و اداره کل حفاظت محیط زیست این دو نهاد پایان نامه های دانشجویی در محور های زیر حمایت می نمایند

1 گردو غبار و سلامت جسمی و روانی

2- گرد وغبار و زیست بوم آبی استان

3- گرد و غبار و ارتباط آن با مشکلات تنفسی

4- راهکارهای نوین مدیریت و کنترل کانون های گرد وغبار 


 رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران