نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی به دانشجویان شهریه پرداز

اطلاع رسانی به دانشجویان شهریه پرداز


اطلاع رسانی به دانشجویان شهریه پرداز

ـ انتخاب واحد نیمسال اول 97 ـ 96 در روزهای 8 خرداد (ورودی 93 و ماقبل)، 9 خرداد (ورودی 94) و 10 خرداد  (ورودی 95) انجام می­شود.

ـ دانشجویان شهریه‌پرداز می‌بایست برای ثبت نهایی انتخاب واحد، مبلغ شهریه ثابت و شهریه متغیر واحدهای اخذ شده را پرداخت نمایند (مهلت پرداخت شهریه تا 6 ساعت از ثبت انتخاب واحد می‌باشد). لازم به ذکر است، دانشجویانی که موفق به اخذ درس­های مورد نظر در زمان انتخاب واحد نمی­شوند می­توانند در زمان حذف و اضافه (شهریور 96) نسبت به اخذ دروس مورد نظر (تا 3 درس) اقدام نماند.

ـ به استناد مصوبه هیـأت امناء دانشگاه در صورت انصراف دانشجوی شهریه پرداز پس از ثبت نام قطعی و انتخاب واحد، شهریه (ثابت و متغیر) نیمسال ثبت شده به علاوه شهریه ثابت نیمسال بعد از دانشجو اخذ می­گردد.