نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال اول 96-95


اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

بسمه تعالی

بدینوسیله باستحضار می رساند انتخاب واحد نیمسال اول 96-95، منوط به پرداخت 20 درصد از بدهی معوقه سال های قبل و پرداخت کامل شهریه ثابت و متغیر نیمسال اول 96-95 خواهد بود.

                                       اداره کل خدمات موزشی دانشگاه شهید چمران اهواز