نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم زمان انتخاب واحد ورودی های 93 و 94

اطلاعیه مهم زمان انتخاب واحد ورودی های 93 و 94


اطلاعیه مهم زمان انتخاب واحد ورودی های 93 و 94

اطلاعیه مهم

انتخاب واحد در روز دوشنبه 4 /10 /96 برای دانشجویان ورودی 93 از ساعت 30 : 8 و جهت دانشجویان ورودی 94 از ساعت 30 : 11 فعال خواهد شد . لذا خواهشمند است ورودیهای 94 قبل از ساعت مذکور از مراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد اکیدا خوداری نمایند .

سامانه آموزش: reg.scu.ac.ir