نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه، ویژه دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی جدید روزانه مقطع کارشناسی

اطلاعیه، ویژه دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی جدید روزانه مقطع کارشناسی


اطلاعیه، ویژه دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی جدید روزانه مقطع کارشناسی


ضمن تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه شهید چمران اهواز و آرزوی موفقیت، شرایط ثبت نام در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت زیر می باشد؛

1-     شرایط ثبت نام:

الف) پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال (معادل یکصد هزار تومان) به شماره حساب 6019046999 بانک تجارت به نام ودیعه دانشجویی و به عنوان ودیعه خوابگاهی.

ب) هزینه اجاره بهای خوابگاه براساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تعیین شده و به صورت نقدی برای یک نیمسال از طریق پورتال دانشجویی به آدرس bp.swf.ir  قابل پرداخت می باشد.

پ) واریز وجه ودیعه و اجاره بهای خوابگاه الزامی بوده و تحویل اتاق به دانشجو منوط به (1- ارائه اصل فیش واریزی ودیعه 2- فیش واریزی پرداخت نقدی اجاره بهای نیمسال اول سال جاری و تأئید برگ پرداخت اینترنتی توسط کارشناسان امور خوابگاهی است.

2- زمان ثبت نام: پس از ثبت نام آموزشی (حضوری) در دانشگاه و انجام انتخاب واحد

3- مکان ثبت نام:

ثبت نام اولیه توسط کارشناسان اسکان در دانشکده ها انجام و پس از آن، ثبت نام نهایی خواهران در مجموعه خوابگاهی حضرت معصومه(ص) واقع در بلوار گلستان رو به روی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه و برادران در معاونت دانشجویی، اداره امور خوابگاه¬ها انجام می¬پذیرد.

4- مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

* 3 قطعه عکس + ارائه تصویرانتخاب واحد

* تصویر صفحه اول شناسنامه + تصویر کارت ملی

* مراجعه به پورتال دانشجویی به آدرس ( (www.bp.swf.irجهت پرداخت اجاره بهاء خوابگاه + اصل فیش واریزی ودیعه خوابگاهی

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که؛

   از فیش های پرداختی کپی تهیه نموده، مشخصات خود را بر روی آن نوشته و یک نسخه را نزد خود نگه داشته و نسخه دیگر را به مسئول ثبت نام تحویل دهید.

به دانشجویانی که محل سکونت دائم آنها تا 100 کیلومتر از اهواز فاصله دارد، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

 پرداخت از طریق دستگاه های خودپرداز و کلیه کارت های عضو شتاب به شماره کارت (5859837000036232) جهت پرداخت ودیعه امکانپذیر می¬باشد.

تخصیص خوابگاه بصورت یک نیمسال کامل است. در صورت انصراف در طول ترم، اجاره بهاء عودت نمی شود.

در صورتیکه دانشجو بعد از ثبت نام خوابگاه، شاغل به تحصیل شناخته نشود¬(مرخصی تحصیلی،حذف ترم و .....) بدون عودت مبلغ اجاره خوابگاه اسکان ایشان لغو خواهد شد.

دانشجویان محترم که در دانشگاه مقطع قبلی، بدهی معوقه به صندوق رفاه داشته باشند، مجاز به اخذ خوابگاه نیستند.

دانشجویان خواهر جهت ثبت نام لازم است همراه یکی از والدین به مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) مراجعه نمایند.

تهیه هرگونه لوازم شخصی از قبیل تشک و پتو ..... با دانشجو می باشد.

با توجه به محدودیت خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم (شبانه)خوابگاه تعلق نمیگیرد.

دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد.

در صورتیکه دانشجویی بعد از حذف و اضافه به هر دلیلی مشغول به تحصیل شناخته نشود (مرخصی تحصیلی، حذف ترم ...) اسکان دانشجو لغو و عودت اجاره بهاء خوابگاه امکانپذیر نمی باشد.


مدیریت اسکان و امور خوابگاه ها

                                                                                   دانشگاه شهید چمران اهواز