نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی اساتید شروع شد

ارزشیابی اساتید شروع شد


ارزشیابی اساتید شروع شد


‌قابل توجه دانشجویان
 فرم ارزشیابی اساتید در سامانه آموزشی  فعال شده است
reg.scu.ac.ir
دانشجویان  قبل از چاپ کارت ورود به جلسه امتحان??حتما باید ارزشیابی اساتید??  انجام دهید