نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء سرعت اینترنت داخلی شبکه کامپیوتری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

ارتقاء سرعت اینترنت داخلی شبکه کامپیوتری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


ارتقاء سرعت اینترنت داخلی شبکه کامپیوتری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

اجرای پروژه ارتقاء سخت افزاری و بهنیه سازی، توسعه شبکه کامپیوتری که تیرماه آغاز شده بود به پایان رسید. یکی از مزایای این پروژه ارتقاء سرعت سیستم ها از سرعت 10/100 به 1G در دانشکده می باشد.