نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء رتبه علمی دانشیاری دکتر مسعود خداپناه

ارتقاء رتبه علمی دانشیاری دکتر مسعود خداپناه


ارتقاء رتبه علمی دانشیاری دکتر مسعود خداپناه


Image result for ‫مسعود خداپناه‬‎

همکار گرامی جناب آقای دکترمسعود خداپناه
عضو هیان علمی گروه اقتصاد

ضمن تبریک ارتقاء مرتبه جنابعالی از استادیاری  به دانشیاری،  توفیق روز افزون شما را در سایر زمینه ها از خداوند منان مسئلت می نماییم

ریاست، اعضاء هیات علمی و کارکنان  
دانشکده اقتصاد و علم اجتماعی