ارتقاء به مرتبه استادی دکتر سید عزیز آرمن

ارتقاء به مرتبه استادی دکتر سید عزیز آرمن


ارتقاء به مرتبه استادی دکتر سید عزیز آرمن

جناب آقای دکتر سید عزیز آرمن

ضمن عرض تبریک ارتقاء مرتبه  جنابعالی  از دانشیاری به جایگاه والای استادی، که مرهون تلاش های متعهدانه شماست، توفیق روز افزون شما را در تمامی عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.


از طرف اعضاء هئیت علمی ، کارکنان
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 

----------------------
کانال اخبار  دانشکده @scu_eco

آدرس کوتاه :