نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارایه پیشنهادات داتنشجویان

ارایه پیشنهادات داتنشجویان


ارایه پیشنهادات داتنشجویان

با سلام و وقت بخیر گروه مدیریت  از پیشنهادات و انتقادات  دانشجویان در مورد امور اموزشی و پژوهشی  استقبال می نماید.