نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در هر نیمسال

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در هر نیمسال


آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در هر نیمسال

با سلام و احترام؛

بدینوسیله عین بند 1 از سیصد و چهل و پنجمین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 14/9/95 جهت استحضار و بهره­برداری حضورتان ارسال می­گردد.

بند 1:

موضوع آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در هر نیمسال تحصیلی مطرح و بحث و تبادل نظر درخصوص آن صورت پذیرفت و در پایان، مقرر شد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی پس از تشخیص و صدور مجوز از سوی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، در نیمسال اول تا پایان هفته اول اسفندماه و در نیمسال دوم تا پایان تیرماه و از ابتدای هفته ­ی سوم شهریورماه تا پایان هفته دوم مهرماه بتوانند از پایان ­نامه خود دفاع نمایند.
 
خاطر نشان می­ سازد تاریخ های فوق در سال تحصیلی جاری، برای نیمسال اول تا روز چهارشنبه 4/12/1395 و برای نیمسال دوم، تا روز چهارشنبه 28/4/1396 و همچنین از شنبه 18/6/1396 لغایت چهارشنبه 12/7/1396 خواهد بود. همچنین ترتیبی اتخاذ نمایید که ضمن توزیع یکنواخت جلسات دفاع در طول بازه های مورد اشاره، اولویت دفاع به دانشجویانی اختصاص یابد که دارای محدودیت هایی از قبیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی، پذیرش در مقطع تحصیلی بالاتر، خدمت نظام وظیفه و ... می باشند.