نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت حذف و اضافه

آخرین مهلت حذف و اضافه


آخرین مهلت حذف و اضافه

 

??قابل توجه دانشجویان عزیز
آخیرن  مهلت حذف و اضافه، ادغام و تغییر گروه فقط تا  سه شنبه  10 مهرماه ساعت 10 صبح
مراجعه بصورت حضوری به آموزش می باشد


✅معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد

@scu_eco