نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابقاء مدیریت

ابقاء مدیریت


ابقاء مدیریت

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر غلامحسین خواجه مدیر گروه اقتصاد  آقای دکتر عبدالمجید آهنگری به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه اقتصاد ابقاء گردید