نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

«بحث و بررسی دورنمای تحولات بین‌المللی» دکتر رامین مهماندوست

«بحث و بررسی دورنمای تحولات بین‌المللی» دکتر رامین مهماندوست


«بحث و بررسی دورنمای تحولات بین‌المللی» دکتر رامین مهماندوست

دعوت‌ به جلسه دورنمای تحولات بین‌المللی» با سخنرانی دکتر رامین مهمانپرست سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور لهستان  


  * * جلسه مشترک با جامعه دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز**

در روز چهارشنبه مورخ 96/10/13 از ساعت 15 لغایت 17 

نتیجه تصویری برای دکتر رامین مهمانپرست