اعضای هیات علمی

پژمان محمدی

پژمان محمدی

پژمان محمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331216
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روح اله اسدی قواعد حاکم بر انتقال اموال غیر مادی غیر فکری کارشناسی ارشد 1390/10/07
سمیه اسکندری اختیار قاضی در تعیین شیوه جبران خسارت کارشناسی ارشد 1394/06/30
اندرو-مرتضی بررسی حقوق مصرف کننده در نظام بانکی ایران کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد باقری سوء استفاده از حق قراردادی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/04/19
فاطمه باقری وانانی مشکلات حقوقی قراردادهای فروش آپارتمان پیش از احداث کارشناسی ارشد 1395/06/28
لادن بلوتی اشاعه در اموال فکری در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/12/21
ناهید بنی رشید دعوای مستقیم زیاندیده بر بیمه گر کارشناسی ارشد 1393/07/28
مهدیه بهاری قابلیت استناد معاملات در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
پروین-محمدرضا ارزیابی زیان در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد 1394/06/28
سجاد تسلیمی مطالعه تطبیقی فرجام خواهی در نظام حقوقی ایران و حقوق فدرال آمریکا کارشناسی ارشد 1398/06/23
حیدری زاده-علی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از بازداشت غیرموجه کارشناسی ارشد 1394/06/28
المیرا خرمی دل بررسی قواعد حاکم بردیون پولی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1393/03/24
مهسا دبیرزاده بررسی بیمه تمام خطر پیمانکاران در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/23
زهرا رحیمی پردنجانی بررسی آثار ناتوانی ذهنی غیر از جنون بر حقوق مدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1392/11/29
رسول رسولی نژاد نسبت مسؤولیت مدنی ومسؤولیت کیفری کارشناسی ارشد 1391/08/29
نرگس رشنو بررسی قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری و شناسایی و اجرای آنها در حقوق بین الملل خصوصی کارشناسی ارشد 1396/03/28
مینا سالم پور بررسی موعد پرداخت حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در روابط موجر و مستاجر کارشناسی ارشد 1393/08/05
صفیه سعدی بررسی وچگونگی اعمال قواعد مسئولیت مدنی دراحداث سدگتوند کارشناسی ارشد
سیدراغب شجاعی نژاد بررسی حقوق مصرف کننده در قرادادهای بیمه کارشناسی ارشد 1396/03/28
محمد شریفی آثار متقابل حقوق مالی و معنوی پدیدآورنده کارشناسی ارشد 1392/11/29
مرضیه شرقی قلمروی عمومی در حقوق مولف کارشناسی ارشد
زهرا شیرمهد جایگاه حقوق شخصیت در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1391/12/21
نسرین شرنگ مسئولیت مدنی سازندگان سازه های ساختمانی کارشناسی ارشد 1392/02/30
محمدحسین شکیباامین حقوق جنسی زوجین کارشناسی ارشد 1393/11/08
ازاده صدری وضعیت حقوقی معامله مؤخربر قولنامه از سوی بایع کارشناسی ارشد 1390/12/10
اسما ضامنی زنگنه آثار حقوقی قانون اصلاحات ارضی در رابطه ی مالک و زارع کارشناسی ارشد 1395/06/29
سیدرضا طباطبائی بررسی شرایط و آثار فسخ در شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد 1399/06/26
محبوبه طلایی تأثیر متقابل قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 کارشناسی ارشد
الهام ظهورثی بررسی آثار اجرای قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 بر حقوق مدنی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/23
ایمان عبداله زاده ارپنایی انتقال دعوا در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1396/06/28
farnosh فخیمی-فرنوش : ارزیابی نظام فرزندخواندگی در حقوق ایران با تأکید به قانون مصوب 1392 کارشناسی ارشد 1394/06/28
فاطمه کاظمی بررسی ابعاد حقوق رقابت نا مشروع از طریق دامپینگ کارشناسی ارشد 1393/11/08
میلاد کیانپوریان نژاد نظام حقوقی هزینه دادرسی در ایران و انگلستان و ارتباط آن با دادرسی منصفانه کارشناسی ارشد 1398/11/30
معصومه کریمی بررسی آثار و ویژگی های تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران کارشناسی ارشد
فرزاد کرمی کلمتی داوری اجباری در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدی-حسین تحلیل آثار ناشی از قانون در قراردادها کارشناسی ارشد 1394/06/30
مرادپورشاد-امیر مطالعه تاثیر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر قلمرو مبانی مسئوولیت مدنی کارشناسی ارشد 1394/03/25
مهری مصطفایی بررسی شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران و فقه اسلامی کارشناسی ارشد 1395/06/29
سحر منصوری اجرا ناپذیری احکام خاصه ی عقود در عقد صلح کارشناسی ارشد 1393/07/28
مریم نوروزی "شخصیت طرفین عقد در قراردادها در حقوق ایران" کارشناسی ارشد 1392/07/29
شماره تماس: 0611-3331216
پست الکترونیکی: