نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

VPN جدید اتصال به اینترنت دانشگاه

VPN جدید اتصال به اینترنت دانشگاه


VPN جدید اتصال به اینترنت دانشگاه

کاربران گرامی  به پیوست  فایل  جدید VPN  برای  اتصال به اینترنت دانشگاه

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه کاربران گرامی میرساند جهت اتصال به اینترنت نسخه Dialer قبلی خود را پاک کرده و نسخه جدید را از اینجا دانلود کنید.

دانلود