نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39421

39421


ردیف

اساتید بازنشسته گروه علوم اجتماعی  اهواز

تصاویر

1

دکتر فرهنگ ارشاد

نام‌ و نام‌خانوادگی : فرهنگ ارشاد

مدرک تحصیلی : دکترا جامعه شناسی ،جامعه شناسی  محض ، دانشگاه لندن

مرتبه علمی :  استاد

پست الکترونیکی :

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )

 

 

دکتر فرهنگ ارشاد

 2

دکترسید عبدالحسین نبوی

نام‌ و نام‌خانوادگی : سیدعبدالحسین نبوی

مدرک تحصیلی : دکترا جامعه شناسی ،جامعه شناسی جرایم و انحرافات اجتماعی، دانشگاه تهران

مرتبه علمی :  استاد

پست الکترونیکی : seyedabdolhoseinnabavi@yahoo.com

مشاهده صفحه شخصی

3

عزیز حزباوی

‍‍پست الکترونیک: a.hazbavi@scu.ac.ir

مرتبه: مربی

مشاهده اطلاعات پژوهشی RMS

4

الهه موالی زاده

پست الکترونیک: mavali.e@yahoo.com

مرتبه علمی : مربی

مشاهده اطلاعات پژوهشی RMS