نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

34335

34335


 

نام‌ و نام‌خانوادگی بابک عابدی صدقیانی 

مدرک تحصیلی : دکترا حسابداری از  دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی :  استادیار

محل تولد : آذربایجان غربی - سلماس

پست الکترونیکی :b.abedi@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4430

تلفن مستقیم :۳۳۲۶۵۳۰-061

 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )