نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37658

37658


نام و نام خانوادگی :            آصفی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی روانشناسی صنعتی -سازمانی

تلفن داخلی : 4440

پست الکترونیکی : farnoosh۵۰۵@ yahoo.com