نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36792

36792


گروه اولین بار در سال 1356 آغاز به کار نمود و سپس آموزش دبیری علوم اجتماعی از سال 1369 آغاز به فعالیت کرد.

بررسی وضعیت گروه علوم اجتماعی از نظر جمعیت دانشجویی

به لحاظ جمعیت دانشجویی با 431 نفر دانشجو در بین شش گروه آموزشی دانشکده با سهم حدود 26 درصدی در مرتبه اول قرار دارد. لازم به ذکر است که از این تعداد دانشجو 346 نفر (80 درصد) در مقطع کارشناسی و 85 نفر (20 درصد) در مقاطع ارشد مشغول به تحصیل هستند.

بررسی وضعیت گروه علوم اجتماعی از نظر هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت مشغول به فعالیت در این گروه 8 نفر بوده که 6 نفر دانشیار، 1 نفر استادیار و 1نفر با مرتبه مربی می باشند.