نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26093

26093


                   
   
        

 


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : حسین ملتفت  

مدرک تحصیلی : دکتری علوم اجتماعی جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 

محل تولد : فارس - داراب

پست الکترونیکی : moltafet_h@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 4466

 تلفن مستقیم : 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS ) 

 

      
 
       

 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عبدالرضا نواح  

مدرک تحصیلی : دکتری جامعه شناسی از دانشگاه Christian Albrecht (W.Germany)


مرتبه علمی : 
استادیار

سال تولد : 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : navah-a@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 4467

 

تلفن مستقیم : 33331216-33337975-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )