نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26080

26080 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : محمد آیتی مهر 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی : مربی 

سال تولد : 

محل تولد : خوزستان - دزفول

پست الکترونیکی : auati@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4431

 

تلفن مستقیم : 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )