نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26079

26079 


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عبدالحسین نیسی  

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی : مربی 

سال تولد : 1357

محل تولد : خوزستان - شوشتر

پست الکترونیکی : aneysi@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم : 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )