نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39444

39444راهنمای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه

"سامانه گیگالیب
"لطفا برای دانلود فایل راهنما بر تصویر زیر کلیک نمایید.
   1 .
      ابرموتور جستجوی گیگالیب
       
               
2.

       ابرموتور جستجوی گیگالیب
(جستجو در پایگاه اسکوپوس)
     

               
3.

      راهنمای دسترسی به مقالات از طریق DOI
     

               
  4.
      نحوۀ درخواست کتب آرشیوی دیجیتال       
 
                 توجه کاربران برای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از
 
داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب VPN دسترسی داشته باشند
.

 

راهنمای استفاده از سامانه


 

 

راهنمای نصب VPN