نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38536

38536Rahim Ghasemiyeh is assistant Professor of Production and Operation Management at Shahid Chamran University (I.R.Iran). His research interests are in manufacturing models, Supply chain management, production scheduling and resource allocation and application of IT in operation optimization. He received a Ph.D. in management from the University of Newcastle Upon Tyne (UK).


                                                  

 


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : رحیم قاسمیه

 مدرک تحصیلی : دکترا ی مدیریت صنعتی- دانشگاه نیکاسل انگلستان

مرتبه علمی :  استادیار

سال تولد : 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : r.ghasemiyeh@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 4491

 

تلفن مستقیم : 33331216-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )