نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25570

25570


 

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی : سید علی واعظ

 

تحصیلات: دکتری  حسابداری 
مرتبه علمی : استادیار 
شماره تماس : 3335663-0611
دورنگار: 3335663
آدرس پست الکترونیک :