نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38573

38573


به نام خدا

 

 

دکتر رحیم قاسمیه                                    
           
         


 

1- لیسانس مدیریت از دانشگاه اصفهان 1368

2- فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس 1373

3- دکتری مدیریت از دانشگاه نیوکاسل انگلستان درسال 2005 

 

سوابق تدریس و آموزشی:

 

1-عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه  شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - گروه مدیریت 

 

  در دانشگاه نیوکاسل به مدت دو سال 2005-2006Teachnig assistant تدریس به عنوان 2 -

 

3- تدریس به عنوان Teachnig assistant در دانشگاه ساندرلند انگلستان (سال 2005)

4- تدریس به عنوان Teachnig assistant در دانشگاه استراثکلاید، گلاسگو اسکاتلند (2004)

 

 

 

برخی افتخارات علمی:

1-     پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس در سال  1386

2-     پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس در سال 1388

 

 

برخی سوابق اجرائی و فرهنگی:

1-  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس به مدت هفت سال

2-       رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر به مدت سه سال (تا سال 1390)

3-     مدیر گروه مدیریت از سال 1394 تا کنون

4-     معاون اداری مالی دانشگاه خلیج فارس در سالهای 1376-1379

5-  مدیر گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) در سالهای 1375- 1376

6-    مسئول هیات بدوی تخلفات اداری دانشگاه خلیج فارس در سال 1378

7-      دبیر اولین همایش نخبگان استان بوشهر 1386

8- دبیر دومین همایش توسعه دانائی محور استان بوشهر 1385

9-          مسئول انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه استراثکلاید شهر گلاسگو در اسکاتلند در سال 2002

10-    مسئول انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه نیوکاسل انگلستان در سال 2003

11-  رئیس انجمن ایرانیان Iranian Society) ) دانشگاه نیوکاسل در سال 2004

12-  دبیر شورای راهبری اتاق های فکر استان بوشهر از سال فروردین 1386 تا کنون

13-  عضو شورای اتاق فکر اداره کل تعاون استان بوشهر از سال 1387 تا کنون

14- عضو کمیته تدوین نقشه جامع علمی استان از 31/3/88

15-  عضو شورای سیاستگذاری مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی استانداری بوشهر از 4/8/88

16-  عضو کار گروه تحول و نوآوری تعاون استان بوشهر از 5/89 تا کنون

17-  سردبیر فصلنامه علمی تخصصی پلیس بوشهر

18-  عضو علمی شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان بوشهر

19-  عضو شورای هم اندیشی دانشگاه

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 

1- عملکرد سازمانی و مدیریت زنجیره تامین

2- آی تی و نقش آن در ظهور سازمانهای جدید (مجازی)

3- اینترنت و تاثیر آن بر شرکتهای کوچک و متوسط

4- بازار بورس و سرمایه گذاری در آن و انواع تحلیل های تکنیکی و بنیادی در بازار بورس

 

 

انتشارات: (برخی از آثار)

 

 

Publications:

 

Conference proceeding:

 

1-    Ghasemiyeh, Rahim and Li, F   “Investigating the effects of IT on organisational design variables”. In 10th European Conference on Information Technology Evaluation, Institute de Empresa, 25-26 September 2003,  Madrid, Spain, PP 603-609.

2-    Ghasemiyeh, Rahim and Li, F   F   “Introduction to Information Technology and its effects on Organisational Control” Proceeding of  IADIS International conference on WWW and Internet 2002. Lisbon, Portugal, 13-15 November 2002.

3-    Ghasemiyeh, Rahim and Li, F   “ Information  Technology and new forms of Organisations” Proceeding of WebNet 2001- World Conference on the WWW and Internet, Orlando, Florida, USA  October 23-27, 2001.

4-    Ghasemiyeh, Rahim and Li, F   “Information technology  its effects on new organisational forms”  8th Iranian Students Seminar In Europe (ISS-2001),  UMIST, Manchester, UK, 5-7 May 2001.

5-    Ghasemiyeh, Rahim and Li, F (2002 “Investigating the effects of IT on organisational design variables. towards a theoretical framework”  5th International Conference on Enterprise Information Systems. 
École Supérieure d' Électronique de l' Ouest , Angers - France 
23-26, April 2003

6-    Ghasemiyeh, Rahim and Li, F " IT adoption and organisational changes" PhD Students Seminar, University of New Castle Upon Tyne, UK, October 2004.

7-     رحیم قاسمیه و راضیه محمدی ، ارزیابی نقش تبادل دانش در افزایش یکپارچگی زنجیره تامین، همایش ملی مدیریت کسب و کار،کارآفرینی و توسعه پایدار، 1394

8-     رحیم قاسمیه و راضیه محمدی ، ارزیابی اثرات مکمل های دانش بر عملکرد زنجیره تامین، کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، 1394

9-     رحیم قاسمیه، حمید شاهبندرزاده و فریبا یزدانپرست، کاربرد زنجیره تامین سبز در تدوین استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها، اولین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه، 1394

10-  یکپارچه سازی استراتزی های مدیریت زنجیره تامین لارج (مورد مطالعه: صنعت سیمان)، اولین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه، 1394

11-   غلامرضا جمالی، رحیم قاسمیه و الهام کریمی اصل، موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی در بیمارستان های شهر بوشهر)، اولین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه، 1393

12-  رحیم قاسمیه، بکارگیری دیدگاه نظامگرا در بررسی اثرات استفاده ازفناوری اطلاعات در سازمانها : چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری . تهران  اسفند 1386 

13-  ارایه روشی ابتکاری برای حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره، کنفرانس بین المللی مدیریت، 1393

14-  قاسمیه، رحیم.1388  " چشم انداز تجارت الکترونیکی در بنگاه های کوچک و متوسط استان بوشهر" سومین همایش توسعه دانائی محور، تجارت الکترونیکی در منطقه خلیج فارس،22-23اردیبهشت 1388، بوشهر.

15-  قاسمیه، رحیم.م. دانا و ا.حبیب نیا  " ارزیابی میزان آمادگی پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکت های ایرانی، ( با تمرکز بر شرکت های مستقر در استان بوشهر)" سومین همایش توسعه دانائی محور، تجارت الکترونیکی در منطقه خلیج فارس،22-23اردیبهشت 1388، بوشهر.

 

 

16-  قاسمیه ،رحیم ؛ فارسی ، محمد و بهروز زارعی " استقرار بهینه پایگاه های اورژانس جاده ای با استفاده از مدل چند وجهی صف" دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران. خرداد 1388

 

17-  قاسمیه ،رحیم ؛ فارسی ، محمد و بهروز زارعی " ریخت شناسی تکنیک های تحقیق در عملیات در مساله استقرار سیستم های اورژانس" دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران. خرداد 1388

18-  قاسمیه رحیم " مدیریت زمان" سمینار آموزشی مدیران صنایع استان بوشهر،بوشهر  1378

19-  قاسمیه ، رحیم " مدیریت استراتژیک " سمینار آموزشی کارکنان ادارات دولتی استان بوشهر، بوشهر 1387

20-  قاسمیه ، رحیم " مفهوم سیستم و مدیریت سیستمی " بوشهر 1386

21-  قاسمیه ، رحیم " مدیریت تحول " سمینار آموزشی نیروی دریائی بوشهر 1385

22-  قاسمیه، رحیم؛ مهران صادقی و علی گیوه چیان؛‌" شناسائی و اولویت بندی موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در راستای اصلاح الگوی مصرف (مطالعه موردی استان بوشهر)"،‌اولین همایش ملی نقش فناوری اطلاعات در اصلاح الگوی مصرف، اسفند 1388.

23-  قاسمیه، رحیم؛ علی گیوه چیان ،مهران صادقی  ؛"ارتقاء بهره وری در راستای اصلاح الگوی مصرف از طریق ارائه راهکارهای اجرائی در بخش تقاضای انرژی"، ‌اولین همایش ملی نقش فناوری اطلاعات در اصلاح الگوی مصرف، اسفند 1388.

 

24-  قاسمیه، رحیم  ، حمید شاهبندرزاده و صفورا نصیری " کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی  در رتبه بندی عوامل موثر بر تجارت الکترونیکی در استان بوشهر ، سومین همایش توسعه دانائی محور، تجارت الکترونیکی در منطقه خلیج فارس،22-23اردیبهشت 1388، بوشهر.

 

25-  رحیم قاسمیه و عصفوری، شهریار "مدیریت سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه منطقه ای پارس جنوبی"، اولین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

26-  شهلا یوسفیده بیدی / رحیم قاسمیه / میثم دسترنج " عوامل موثر بر بهبود زنجیره تامین با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه ( مطالعه موردی) . سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم. اردیبهشت 1391.

 

27-   رحیم قاسمیه ، سلیمی فرد و دسترنج "مروری بر کاربردهای روش طراحی مبتنی بر بدیهیات"  نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین. استان گلستان، گرگان، شهریور 1391

                             

 

 

 

      

                                                        برخی مقالات علمی پژوهشی و .... فارسی:

 

 1. رحیم قاسمیه، غلامرضا جمالی و الهام کریمی اصل "تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرة تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره " نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 4، زمستان 1394.
 2. رحیم قاسمیه و عبداللهی، حسن  " تبین رابطه اقدامات کارآفرینانه شرکتی بر  عملکرد سازمانی " فصلنامه توسعه کارآفرینی ، آذر 1391
 3. حمید شاهبندرزاده، رحیم قاسمیه و پروین گشمردی. "مدلسازی تعیین مسیر بهینۀ دسترسی به مناطق زلزله زده (مطالعۀ موردی: منطقۀ بهمنی بوشهر)" . فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، دوره 7 شماره 3، پاییز 94
 4. رحیم قاسمیه، عباس ثابت مهار لویی، عابدین افتخاری و علیرضا هاشمی "بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد انگیزش شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز" . مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش ، دوره 9 شماره 21، بهار 95.
 5. رحیم قاسمیه. ارزیابی نطریه ی اقتضایی در بررسی اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان  با استفاده از دیدگاه های تناسب ، کاوش های مدیریت، تابستان 1388
 6. عبدالمجید مصلح، رحیم قاسمیه و فهیمه شفیعی  "بررسی تاثیر تعامل اجتماعی بر عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه: با تاکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش". فصلنامه آموزش عالی ایران. سال 6 شماره اول، زمستان 92.
 7. رحیم قاسمیه، خداکرم سلیمی فرد و کبری مختاری. "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی".فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات. دوره سوم، تابستان 92.
  1. رحیم قاسمیه و علی غیوری مقدم و حمیدرضا حاجب، "بررسی تاثیررقابت بازارمحصول بررابطه بین ساختارسرمایه وعملکرد واحد تجاری". مجله پیشرفت های حسابداری. شماره 2، پاییز وزمستان93
  2. رحیم قاسمیه، فرید سعیدی ، "مهندسی مجدد زنجیره تامین: مروری بر مهترین روش‌ها و مدل‌های اخیر" ، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تامین. سال چهاردهم، شماره 38، زمستان 1391

10.  انرژی هسته ای الزام یا انتخاب " هفته نامه لیان بوشهر شماره 369 23 مرداد   1385

11.  "آینده پژوهی و آینده نگاری در سند چشم انداز و الزامات مدیریت اجرائی کشور" شماره 410 22 مرداد138     

 

12.   "شناخت روشهای مدیریت " ماهنامه صنعت و مطبوعات اسفند 72-

 

13.  "طراحی مجدد سازمان به وسیله سیستمهای اطلاعاتی"سایت مقالات علمی ایران، اردیبهشت 1387

 

14.  "جاسوسی صنعتی" ماهنامه تدبیر شماره 47

15.  "موانع انسانی اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت" تدبیر شماره 64 مرداد 75

16.  "ژاپن در سراشیب سقوط" ماهنامه تدبیر شماره 45، شهریور 73

17.  "زمان خطی  رمز ترقی جهان صنعتی" ماهنامه تدبیر شماره 84، مرداد 77

18.  "کاربرد نظریه منطق فازی در مدیریت" اطلاعات علمی، شماره 14، 1370

19.  "آیا بحرانی دیگر در راه است؟" دنیای اقتصاد، شماره های 1032و 1033، چهارشنبه 25/05/85، ص 32

20.   

21.  رحیم قاسمیه. "ارزیابی میزان سازماندهی جرایم قاچاق کالا با استفاده از مدل توسعه ای قاچاق کالا (مطالعه موردی استان بوشهر) " فصلنامه عملمی پژوهشی انتظام اجتماعی

22.  رحیم قاسمیه. "تدوین و رتبه بندی راهبردهای حوزه مطالعاتی قاچاق کالا در هفت استان مرزی کشور با استفاده تکنیک تحلیل سلسله مراتبی " فصلنامه عملمی پژوهشی انتظام اجتماعی

23.  و حدود10 مقاله فارسی دیگر در روزنامه ها و ژورنال های تخصصی  دیگر در سالهای مختلف

 

 

مقالات انگلیسی:

 • Ghasemiyeh, Rahim and Zariffard, A “The Internet and Imperatives for New Forms of Organizations”. International Journal Information System and Technology 2004, 2(2).
 • Ghasemiyeh, Rahim & Li, Feng A contingency framework of the       relationship between the use of IT and organisational design variables. International Journal Information System and Technology 2004, 2(1).
 • Ghasemiyeh, R. and F. Li (2004) Introduction to Information Technology and Its Effects on Organizational Control. Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) Volume, 198. USA

 

 

 

برخی طرح های تحقیقاتی :

 

 

1- بررسی اثرات بکارگیری آی تی بر متغیرهای طراحی سازمان در موسسات ایرانی . مرداد  1386

2- اقتصاد و بازرگانی نوین و کاربرد روش های نوین تجاری، دی ماه 1387 بوشهر.

3- چشم انداز تجارت الکترونیک در استان بوشهر ؛ 1387

4- "سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه خلیج فارس و پیام نور بوشهر با استفاده از مدل سروکوال" 1389

5- تهیه و تدوین فاز اول طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان بوشهر

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت راهنمایی اینجانب: منتخبی از

 

1-     ارائه الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی تجارت الکترونیک در شرکت های استان بوشهر

2-     شناسایی و بررسی عوامل استرس زا در محیط کاری منطقه 5 عملیات انتقال گاز با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرایند

3-     روشی نوین برای مسئله بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های چند اپراتوره با بکارگیری یک الگوریتم فراابتکاری آمیخته

4-     بهره گیری از داشبورد در طراحی یک چاچوب سنجشی چند لایه از عملکرد شرکت گاز استان بوشهر ،

5-     ارزیابی اثرات بازمهندسی فرایندها بر عملکرد عملیاتی بانک های خصوصی (یک مدل ساختار یافته)

6-      تاثیر جو سازمانی مدارس راهنمائی بر تعهد سازمان دبیران مدارس راهنمائی ناحیه یک شهر بندر عباس".

7-     سنجش روابط بین مولفه های زنجیره تامین سبز در شرکت پتروشیمی مبین با استفاده از تکنیک دیمتل فازی،

8-     "ارائه مدلی بمنظور استقرار بهینه پایگاه­های اورژانس در سطح جاده­ها و نقاط حادثه­خیز" 1388

 

9-      " ارائه  الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی تجارت الکترونیک در شرکت های استان بوشهر" تابستان 1388

10-  "  ارزیابی میزان قابلیت استفاده وب سایت های دانشگاه های دولتی در ایران " در حال انجام

11-   " شناسایی و بررسی عوامل استرس زا در محیط کاری منطقه 5 عملیات انتقال گاز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP )" آبان 88

 

12-   "ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش فناوری  GCOMS توسط کارکنان اداره کل بنادر بوشهر" پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پروین کهن .دانشکده مهندسی پیام نور تهران. تابستان 1389.

13-   "سنجش سطح سرآمدی (تعالی) سازمان های دولتی فعال در حوزه خدمات زیربنائی بر مبنای رویکرد جوایز سرآمدی با مطالعه موردی در استان بوشهر" در حال انجام

14-   ارایه مدلی جهت شناسایی و ارزیابی انگیزاننده های موثر بر پذیرش موبایل بانک از سوی مشتریان بانکها (مورد کاوی بانک تجارت،شهرستان دشتستان)

15-   بکارگیری پویایی سیستم در ارزیابی و گزینش طرح های توسعه بندر بوشهر

16-   حدود ده پایان نامه کارشناسی دیگر ( استاد راهنما یا مشاور)

 

 

کتاب ها:

 

1- ترجمه " سیستم تولید تویوتا" چاپ مرندیز سال 1375

2- "مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه دانائی محور استان بوشهر (پارس جنوبی فرصتها و تهدید ها) انتشارات دانشگاه خلیج فارس 1387، چاپ اول

 

3-" مدیریت فناوری اطلاعات"، چاپ اول،  1388 - انتشارات دانشگاه خلیج فارس

4- "قاچاق انسان ، پیچیدگی ها و خطرات " چاپ اول 1390، انتشارات فرماندهی انتظامی استان بوشهر

5- " حمل و نقل، قاچاق و جرایم سازمان یافته" چاپ اول 1390 ، انتشارات فرماندهی انتظامی استان بوشهر

6- "سرمایه گذاری در بازار بورس ایران" (زیر چاپ – توسط واحد انتشارات دانشگاه خلیج فارس) در حال اتمام

7-    " برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات" در حال اتمام