نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38008

38008 اطلاعات علمی وپژوهشی دکتر جیران محمدی

                              
  محل تولد
: ایلام - دهلران
مرتبه علمی : استاد یار
وضعیت استخدامی : رسمی آزمایشی

:
پایه :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار : 061-33331216-33337975
آدرس محل کار :
تخصص : مدیریت رفتار سازمانی
علایق : مدیریت رفتار سازمانی‏‏‏‏ مدیریت منابع انسانی تئوریهای سازمان و مدیریت روش تحقیق در مدیریت