نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36791

36791          گروه اقتصاد با تعداد 12 نفر هیئت علمی ( شامل 1 استاد، 3 دانشیار، 7 استادیار و 1 مربی )دارای دو گرایش نظری و بازرگانی در مقطع کارشناسی می باشد و علاوه بر این در مقاطع ارشد و نیز دکتری فعالمی باشد. در حال حاضر تعداد 35 دانشجوی دکتری ( در گرایش های مختلف شامل پول ، اقتصاد بین الملل، توسعه اقتصادی و اقتصاد سنجی ) و نیز تعداد 30 دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.