نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

35897

35897


   باتوجه به اهمیت حوزه بازرگانی و موقعیت خاص استان خوزستان به جهت وجود منابع طبیعی،صنایع و بنادر مهم خرمشهر و امام خمینی، لزوم تاسیس دانشکده ای با عنوان اقتصاد و علوم اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده است. این هدف در سال1353با پذیرش 40 دانشجو در رشته علوم اقتصادی- گرایش بازرگانی محقق شد. درحال حاضر، بیش از 1800 دانشجو در گروه های علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، مدیریت، حقوق و حسابداری در حال آموزش و پژوهش در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری هستند. تعداد اعضای هیات علمی دانشکده، 52 نفر شامل 2 استاد، 2 دانشیار، 27 استادیار و 21مربی است. جناب آقای دکتر سید عزیز آرمن عضو هیات علمی گروه اقتصاد ریاست دانشکده را بر عهده دارند.