نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21287

21287


 

نام و نام خانوادگی:  حسنعلی سینایی

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)

سال و محل تولد :   1334- اهواز 

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی :  دکتری - دانشیار

تلفن محل کار:  3337975- 3331216

تاریخ استخدام: 1370

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی: Ha_sinaei@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: مدیریت صنعتی-  صنعتی-  ایران-  1355

کارشناسی ارشد: مدیریت-  بازرگانی - 1367

دکتری: مدیریت-  مالی- 1372

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

مدیریت مالی (1) و (2)،

سمینار در مسائل مالی

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

سمینار در مسایل مالی

روش تحقیق پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری

تصمیم گیری در مسائل مالی

3- فعالیت پژوهشی :

3-1-مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1-  بررسی همبستگی شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام .

2- سنجش کارآیی بورس اوراق بهادار تهران.

3-  بررسی عوامل مؤثر در ایجاد فشار عصبی و نقش آن در کارآیی کارکنان یک پالایشگاه.

4-  بررسی عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام.

5-  بررسی ارتباط شاخصهـای بهـره وری کـاروسرمایـه بـا شاخص های سود آوری در شرکت های   سهامی عام.

6- تأثیر اهرم مالی بر ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکت های سهامی عام در ایران.

3-2- پژوهش کارهای تحقیقاتی:

1-  سیستم جامع بانک اطلاعاتی سهام- حسینعلی سینایی - استانداری خوزستان 1375.

2-  طرح ممیزی کسبه و پیشه وران شهر اهواز - حسنعلی سینایی-  شهرداری اهواز - 1374 1375.

 

3-3- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

 

3-4- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1- پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNS).

2-  بررسی چگونگی استفاده از تکنیک روشهای تصمیم گیری در مدیریت مالی و عملیاتی شرکتهای صنعتی استان خوزستان.

3-5- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:

1-  بررسی مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و صادرات کالا در صنایع و کارگاههای بزرگ صنعتی.

2-  بررسی کارآیی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمه قوی.

3-  بررسی چگونگی استفاده از تکنیکها و روشهای تصمیم گیری در مدیریت مالی و عملیاتی شرکتهای صنعتی استان خوزستان.

4-  بررسی تأثیر شرکت در نظام پیشنهادات بر روی رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد خوزستان.

5-  بررسی همبستگی شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

6-  بررسی و تحلیل نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در شرکتهای سهامی عام مورد پژوهش شرکت سرمایه گذاری و توسعۀ خوزستان.

7-  بررسی موانع و مشکلات پیمانکاران خصوصی در طرحهای عمرانی ملی.

8- واگذاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت و تأثیر آن بر وضعیت مالی و عملکرد آنها.

9-  بررسی توجیه اقتصادی. مالی، سرمایه گذاری از فولاد سازی با توجه به تأمین مالی از طریق بیع متقابل.

10-  بررسی عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام.

11- بررسی ارتباط شاخص بهره وری کار و سرمایه با شاخص های نوآوری در شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی ها.

12- تأثیر اهرم مالی برریسک سیستماتیک (B) سهام عادی شرکتهای سهامی عام در ایران.

13- پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNS).  

3-4-2- به عنوان مشاور:

3-5- کتابهای در درست چاپ:

4-فعالیت و سوابق اجرائی :

1-  ریاست دانشکده حدود 2 سال.

2- عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی به مدت 7 سال.

3- عضویت در هیأت مدیره و مشاوره شرکتهای صنعتی و تجاری به مدت 14 سال.