نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21284

21284


نام و نام خانوادگی :  اسلام فاخر

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)

سال و محل تولد : 1355- اهواز

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: مربی، پایۀ 1

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

تاریخ استخدام: 1382

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی:   Islam1355@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: مدیریت بازرگانی-  دانشگاه شهید چمران اهواز - 1379

 کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش مالی- دانشگاه شهید چمران اهواز 1382

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

تحقیق در عملیات 1و2

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1-  برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با کمک تکنیک AHP

2- رتبه بندی دانشکده های دانشگاه شهید چمران با کمک تکنیک ToPSIS

3-5- کتابهای چاپ شده:

1-  تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت- دکتر عادل آذر، دکتر منصور مؤمنی، اسلام فاخر.

2- آمار و احتمالات- دکتر عادل آذر، دکتر منصور مؤمنی، اسلام فاخر، سعید جعفری.

4-  فعالیت و سوابق اجرایی :