نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21273

21273


                                                                                                                                            

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

     نام و نام خانوادگی :  عبدالحسین نیسی

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)

 

 

عضو هیأت علمی دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالحسین نیسی

 

 

 


مربی  

  مرتبه علمی


 

 


 فوق لیسانس

  تحصیلات


 مدیریت بازرگانی

  گروه آموزشی


 1357

  تاریخ تولد


 

 


  تلفن


aneysi@scu.ac.ir

  پست الکترونیک

 

 

 

 

مدارج علمی و تحصیلی:

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه/مدرسه

کشور

سال شروع

سال پایان

1

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

ایران

1382

 

2

کارشناسی

مدیریت صنعتی

شهید بهشتی

ایران

1380

 

3

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 مقالات:

 ردیف

عنوان مقاله

ناشر/محل نشر

 سال انتشار

1

بررسی عوامل مؤثر بر اندازۀ استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام

 

چاپ شده - مجله مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 

2

بررسی چگونگی کاربردهای مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی یک دانشگاه.

 

چاپ شده - فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

3

بررسی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش (مطالعه ی موردی سازمان مخابرات استان خوزستان)

چاپ شده -  مجله ی چشم انداز  مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 

4

بررسی میزان پایبندی به اصول اخلاقی سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بین کارکنان یک دانشگاه

چاپ شده مجله ی اندیشه ی مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

 

5

 بررسی جنبه های انسانی مدیریت دانش

در مرحله ی داوری- مجله ی اندیشه ی مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

 

6

مقایسه تحلیلی پارادایم های سه گانه روش شناسی تحیقیق در سازمان و مدیریت: اثبات گرایی، ساختار گرای تفسیری و پست مدرن انتقادی

دارای پذیرش چاپ در مجله پیام مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

 

7

بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه ی مرکزی با استفاده از مدل SERVQUAL

در مرحله ی داوری- مجله توسعه ی انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوابق اجرایی:

ردیف 

عنوان مسؤولیت

سازمان/مؤسسه

سال(های)

1

مدیر گروه مدیریت

دانشگاه شهید چمران گروه مدیریت .

1383 تا فروردین 88

2

عضو هئیت علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

از سال 82

 

 

 

 

 


 

 

 

 


2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها-  (3) واحد

سیستم های اطلاعاتی مدیریت-  (3) واحد

تحقیق در عملیات - (3) واحد

زبان تخصصی- (2) واحد

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

عنوان مقاله مجله رتبه تاریخ چاپ ناشر شماره نویسندگان
بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام فصلنامه مطالعات حسابداری علمی - ترویجی 1382/01/01 دانشگاه علامه طباطبایی 0 حسنعلی سینایی : نویسنده اول
عبدالحسین نیسی : نویسنده دوم

بررسی میزان پایبندی به اصول اخلاقی سیستم¬های اطلاعاتی مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اندیشه مدیریت سایر مجلات 1387/09/22 دانشگاه امام صادق(ع) 2 عبدالحسین نیسی : نویسنده اول
محمد طالاری : نویسنده دوم
رسول غلامزاده : نویسنده سوم

بررسی چگونگی کاربردهای مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی یک دانشگاه فصلنامه توسعه انسانی سایر مجلات 1387/01/01 دانشگاه شهید چمران اهواز 3 عبدالحسین نیسی : نویسنده اول
فاطمه رشیدی زاد : نویسنده دوم
خدیجه طاهری : نویسنده سوم

بررسی عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مخابرات استان خوزستان) چشم انداز مدیریت علمی پژوهشی 1388/11/30 دانشگاه شهید بهشتی 33 عبدالحسین نیسی : نویسنده اول
محمود رنگباری خینی : نویسنده دوم3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

 

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:                                        
1-
رابطه نشر دانش و یادگیری سازمانی در دانشگاه یادگیرنده
2-بررسی تحلیلی تئوریهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
3-مقایسه تحلیلی پارادایم های سه گانه روش شناسی تحیقیق در سازمان و مدیریت: اثبات گرایی، ساختار گرای تفسیری و پست مدرن انتقادی  
3-5- کتابهای در درست چاپ:

مدیریت سرمایه گذاری در دست اقدام .

4-  فعالیت و سوابق اجرایی:

مدیر گروه مدیریت از سال 1382 تا کنون.