نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

34334

34334 


 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عبدالمجید آهنگری

مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل  از  دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : a_m_ahangari@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4477

 

تلفن مستقیم : 33331216-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS ) 

  


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عبدالمجید آهنگری

مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل  از  دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : a_m_ahangari@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4477

 

تلفن مستقیم : 33331216-061

مشاهده صفحه شخصی

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )