نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

34160

34160  

نام‌ و نام‌خانوادگی : سیدجواد آقاجری

 

مدرک تحصیلی : علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل  از  دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی : 

سال تولد : 

محل تولد : آبادان

پست الکترونیکی : 

 

تلفن داخلی : 4471

 

تلفن مستقیم : 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )