نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30136

30136


دوره اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1392

مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقّت در حقوق ایران

حمید ابهری- رضا زارعی

 

ماهیت حقوقی ورقه‌ی امتحان و آثار مترتب بر آن

مصطفی جبّاری

 بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه‌ی اروپا

دکتر قاسم خادم رضوی- سمیه زیلابی

 

منشا و مشروعیت امارات قضایی

میثم دوستی‌پور- روح الله دهقانی- عبدالحسین رضایی‌راد- سید حسین آل‌طاها

 

ماهیت اعمال مجرمانه و مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی

حسین رمزدان

 

هارت و کاربرد فلسفه‌ی تحلیلی در تفسیر حقوقی

غلامحسن مزارعی