نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

34273

34273 


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : نورمحمد نوروزی

مدرک تحصیلی :   دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1347

محل تولد : سراب داود

پست الکترونیکی : Nowruzi47@yahoo.com

 

تلفن داخلی : 4443

 

تلفن مستقیم :  061-33331216-33337975     
  

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )