نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31121

31121


 

بابک عابدی صدقیانی

عضو هیأت علمی گروه حسابداری

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: 3331216

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی: b.abedi@scu.ac.ir

1- مدارک تحصیلی:

کارشناسی: دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید چمران اهواز

2- فعالیت آموزشی:

2-1- تدریس دروس کارشناسی:

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 2

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 2

حسابرسی 1

حسابرسی 2

حسابداری و حسابرسی دولتی

مباحث جاری حسابداری

مدیریت مالی 1

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

حسابرسی پیشرفته

3- فعالیت پژوهشی:

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

1. جعفری، علی و عابدی صدقیانی، بابک، 1386 " ارتباط حسابداری مدیریت و کارآفرینی" مجله تخصصی حسابدار، سال بیست و دوم، شماره 195.

2. عابدی صدقیانی، بابک و دیگران، 1391 "ارتباط قرارداد روان­شناختی با کیفیت حسابرسی و رفتارهای حرفه­ای حسابرس" فصلنامه­ی علمی-پژوهشی دانش حسابرسی، دوره­ی دوازدهم، شماره­ی 47.

3. واعظ، علی و عابدی صدقیانی، بابک و خواجویی، وحید، 1393 " بررسی حق­الزحمه­ی حسابرسی و اندازه­ی موسسه­­ی حسابرسی در شرکت­های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه­ی علمی-پژوهشی دانش حسابرسی، دوره چهاردهم، شماره 54.

4. واعظ، علی و عابدی صدقیانی، بابک و احمدی، وریا، 1393 "بررسی ارتباط بین برخی شاخص­های کیفی حسابرسی و ویژگی­های شرکت با تأخیر در ارائه­ی گزارش حسابرسی، فصلنامه­ی علمی-پژوهشی دانش حسابرسی.

3-2- مقالات ارایه شده در کنفرانس­ها:

بررسی تأثیر اثر نامتقارن حساسیت سرمایه­گذاران بر بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی، 22 خردادماه 1393، استان گلستان، گرگان.

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود در شرکت­های درمانده مالی

3-4- پایان نامه­های تحصیلی:

3-4-1- به عنوان استاد راهنما:

3-4-2- به عنوان استاد مشاور:

1. تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه­ی حسابرسی شرکت­های بورسی، محسن رشیدی باغی (1390)

2. پیامدهای اقتصادی اظهار نظر مشروط حسابرسان مستقل در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، کامران جمالی (1391)

3. بررسی حق­الزحمه­ی حسابرسی و اندازه­ی موسسه­­ی حسابرسی در شرکت­های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وحید خواجویی (1392)

4. بررسی رابطه‌ی بین نظارت حسابرس و سیاستهای پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  فاطمه مطلبی (1392)

5. بررسی عوامل مؤثر بر گزارش مشروط حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روح اله شیرعلی (1392)

6. بررسی ارتباط بین برخی شاخص­های کیفی حسابرسی و ویژگی­های شرکت با تأخیر در ارائه­ی گزارش حسابرسی، وریا احمدی (1993)

7. بررسی ارتباط بین حق­الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی: مورد مطالعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مرتضی تیموری (1393)

8. بررسی رابطه فرصت­های سرمایه­گذاری مختص صاحبکار و حق­الزحمه حسابرسان متخصص در صنعت، اشکان نخیلی (1393)

9. بررسی تأثیر اثر نامتقارن حساسیت سرمایه­گذاران بر بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شهلا قزلباش (1393)

10. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود در شرکت­های درمانده مالی، امین امینی بشیرزاده (1393)

11. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، فاطمه خائب (1393)

12. بررسی رابطه بین ویژگی­های مالکیتی و مدیریتی هیأت مدیره با مدیریت سود، سیما یوسفی مقدم (1393)

13. بررسی تاثیر تعدیل کنندگی ارزش بازار شرکت و رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران، کبری بندانی (1393) 

 

3-5- کتاب­های چاپ شده:

خدادادی، ولی و عابدی صدقیانی، بابک، 1393 " اصول حسابرسی 1" چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران.

3-6-پروژه­های تحقیقاتی:

4- فعالیت و سوابق اجرایی:

1. همکاری با سازمان حسابرسی در زمینه حسابرسی و بازرسی.

2. همکاری با سازمان شهرک­های صنعتی استان خوزستان در زمینه ارائه­ی دوره­ها و سمینارهای تخصصی حسابداری و حسابرسی

5- افتخارات و جوایز علمی:

دانشجوی ممتاز کارشناسی دانشکده اقتصاد و علوم انسانی دانشگاه مازندران

دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد برگزیده آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 87