نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28885

28885


(( قابل توجه داوطلبین مصاحبه دکتری رشته اقتصاد ))

 

1- بدین وسیله به اطلاع می رساند به دلیل تعداد زیاد  معرفی شدگان ، انجام مصاحبه در یک روز (11/3/92) عملاً مقدور نخواهد بود. لذا به زمان بندی زیر توجه فرمایید:

کد رشته محل                         تاریخ                           ساعت شروع مصاحبه

      1202                              11/3/92                                     8    صبح

     1215-1203                    12/3/92                                     8      "

    

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی به دلیل تغییر زمان بندی فوق، با شماره تلفن 19-3330010 داخلی 4470 یا به آدرس ایمیل ecophd4@yahoo.com تماس حاصل فرمایید.

 

2- لازم است فرم پرسشنامه سابقه آموزشی ـ پژوهشی داوطلب از آدرس Economics.scu.ac.ir   توسط داوطلبین دانلود و پس از تکمیل، اسکن گردد و تا آخر وقت اداری  چهارشنبه 8/3/92 به آدرس ایمیل ecophd4@yahoo.com   یا به شماره تلفن 3337411 0611 فاکس گردد. بدیهی است هر گونه سابقه آموزشی - پژوهشی مورد ادعا لازم است مستند به اصل مدارک مربوطه در روز مصاحبه باشد. پس از آن تاریخ هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشکده و گروه مصاحبه کننده نخواهد بود. اصل فرم های تکمیل شده فوق در روز مصاحبه به همراه مدارک مربوطه توسط داوطلب به گروه تحویل داده خواهد شد.