نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28833

28833 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : ایرج حسینی صدرآبادی

مدرک تحصیلی :   دکتری حقوق عمومی- حقوق اداری

  ، دانشگاه اکس مارسی فرانسه

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 

محل تولد : تهران

پست الکترونیکی : iraj.sadrabadi@gmail.com

 

تلفن داخلی : 4449

 

تلفن مستقیم : 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )